Skip to content

Dagbesteding

Dagbesteding, wat doet Broodje nu?

Bij Broodje nu maken we gebruik van verschillende soorten activiteiten om u te helpen uw plek in de maatschappij terug te vinden. Individuele Trajectbegeleiding (ITB) helpt u om een beeld te krijgen van uw sterke punten, zodat u een betere keuze voor activiteiten kunt maken. Zo kunt u bij ons werkervaring opdoen, of creatieve activiteiten doen, zoals groente verbouwen. Als u nog niet toe bent aan actieve bezigheden, kunt u ook gewoon binnenlopen in onze inloop voor een kopje koffie of een praatje met een medewerker of andere cliënten.

Waarom?

Soms hebben mensen met psychiatrische problemen een steuntje in de rug nodig om weer een nieuw dagritme op te bouwen.
De medewerkers van Broodje nu helpen u bij het vinden van een passende dagbesteding en houden hierbij rekening met uw wensen en capaciteiten. Broodje nu biedt u de mogelijkheid om alleen of samen met anderen aan activiteiten deel te nemen of juist tot rust te komen.
Hebt u thuis onvoldoende mogelijkheden voor een goede daginvulling, dan kunt u terecht op de dagbestedingen van Broodje nu. Het behoud van uw zelfstandigheid staat centraal bij de activiteiten op de dagbesteding. Onder het genot van een lekker kopje koffie vertellen we elkaar de dagelijkse belevenissen. Wij zorgen (indien gewenst) voor vervoer van en naar uw huis evenals een uitstekende maaltijd. Dagbesteding heeft tot doel: mensen met een verminderde zelfredzaamheid en beperkingen te ondersteunen bij de zelfregie van het dagelijks leven. Indien van toepassing een vooruitzicht naar een betaalde baan.

Wat is dagbesteding?

Dagbesteding biedt de mogelijkheid om één of meerdere dagen per week deel te nemen aan een gestructureerd dagprogramma.
We bieden professionele ondersteuning en begeleiding voor cliënten die zelfstandig wonen.
Samen met een groep leeftijdsgenoten volgt u een gevarieerd dagprogramma.
Dit dagprogramma kan een bijdrage leveren aan het onderhouden van de zelfregie, het verminderen van het sociaal isolement. Ritme en structuur opbouwen. Het doel hiervan is om het zelfstandig blijven wonen, langer mogelijk te maken.

Tijdens de dag krijgt u begeleiding van de professionele medewerkers dagbesteding.
Deze medewerkers worden ondersteund door betrokken vrijwilligers.

Heeft u een indicatie (of kunnen wij u hierbij helpen deze aan te vragen?) en bent u nieuwsgierig naar dagbesteding bij Broodje Nu? Dan kunt u ons mailen of bellen om eens vrijblijvend kennis te maken en de sfeer te proeven!

Indicatie

Om van de dagbesteding gebruik te kunnen maken hebt u een geldig indicatie besluit nodig. Voor deelname aan de dagbesteding is dit een indicatie “begeleiding groep “. Voor een indicatie kunt u een aanvraag indienen bij het zorgloket van uw gemeente.

Uw begeleiding plan

Op basis van uw indicatie maken we samen met u afspraken met betrekking tot uw persoonlijke begeleiding. Uw begeleiding wordt afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Deze gezamenlijke afspraken leggen we vast in een individueel begeleidingsplan.

Vervoer

Het vervoer kan voor u geregeld worden door de dagbesteding. Hiervoor dient u wel in het bezit te zijn van een geldige indicatie met vervoer.

Maaltijden

Tijdens uw verblijf op de dagbesteding ontvangt u de maaltijden.

Medezeggenschap

Broodje Nu kiest voor een open communicatie, d.w.z. dat we afstemmen met de cliënten en de wensen en mogelijkheden van de client zoveel mogelijk te kunnen uitvoeren in samenwerking en om zo meer begrip te krijgen met elkaar voor wat er wel en niet mogelijk is. De cliënten hebben ook inspraak bij bijvoorbeeld het bedenken van nieuwe recepten etc. Hierdoor blijft iedereen betrokken en voelen zich gehoord wat leidt tot tevredenheid binnen Broodje Nu.

Cliënttevredenheid

Bij Broodje Nu werken we er hard aan om de cliënt goede en passende zorg en ondersteuning aan te bieden. Buiten de professionele ondersteuning wordt er o.a. ook een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om te kijken of de cliënten tevreden zijn met de dagelijkse zorg.

Klachtenregeling

Wanneer een cliënt een klacht heeft, kan hij of zij zich wenden naar de desbetreffende medewerker of ambulant begeleider om dit te bespreken. Hierover wordt dan een gesprek ingepland om dit te bespreken en te kijken naar een passende oplossing. Als er onderling geen oplossing gevonden kan worden kan het klachtenformulier ingevuld worden en in te leveren of verzenden naar klachtenfunctionaris@broodjenu.nl dan wordt deze in behandeling genomen. Het klachtenformulier kunt u opvragen via klachtenfunctionaris@broodjenu.nl Als we er onderling niet uit komen kan de klacht ingediend worden bij de klachtencommissie. Mocht onverhoopt dit tevens niet naar tevredenheid zijn dan kan de klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie.

Privacyreglement

Voor Broodje Nu staat privacy en beschermen van persoonsgegevens hoog in het vaandel. Wilt u deze inzien? Stuur dan een mail naar info@broodjenu.nl